Toimintaani teoriaopettajanakortti.png

Työskennellessäni Helsingin Ammattikorkeakoulun ja sen seuraajalaitosten (Stadia, Metropolia) äänitystekniikan ja audioteknisen teorian opettajana, olen laatinut äänitystyön perustekniikkaa ja työtapoja kuvailevan oppikirjan ÄÄNITYÖN KIVIJALKA.

savijalka.jpeg

Teosta käytetään kurssikirjana useimmissa suomalaisissa käytännön äänitystä opettavissa oppilaitoksissa ammatti- ja korkeakoulutasolla.

Sen on julkaissut Idemco Oy Riffi-julkaisusarjassa (toinen, uudistettu ja laajennettu painos keväällä 2014).