firman_logo.tif

Musiikkia ja äänityspalveluja Savonlinnan ydinkeskustassa

HINNASTO


NUOTINNUSTYÖT

Jukan Sävel tarjoaa siistien, painoasuisten nuottien kirjoitus- ja tulostuspalvelua asiakkaan omista, käsin kirjoitetuista nuoteista.

Nuotinnus voidaan myös tehdä jostain soivasta tallenteesta (esim. CD:ltä) tai vaikkapa asiakkaan vihellystä seuraten!

Nuotin sävellajin ja sen mahdolliset muutokset asiakas saa valita vapaasti.

Yksiäänisten, muutamien sivujen pituisten laulu- tai soitinnuottien teko (sanoineen ja sointuineen) maksaa 50 euroa kappaleelta.

Moniäänisten (2 tai useampia viivastoja) pianonuottien, tai yhtyenuottien tai sovitusten teko maksaa 90 euroa kappaleelta.

Nuotinnustyön hintaan kuuluvat kaikki asiakkaan haluamat esitysmerkit (tempo/dynamiikka), laulun sanojen kaikki säkeistöt, sävellyksen eri osia osoittavat suuret harjoituskirjaimet A, B jne, sointumerkit sekä toisto-, kertaus- ja hyppymerkit asiakkaan toivomassa muodossa. Hintaan kuuluvat myös paperinuotin lähetys asiakkaalle postitse tai vaihtoehtoisesti valmiin nuotin toimittaminen sähköisenä PDF-liitetiedostona asiakkaan sähköpostiin. Tällainen PDF-tiedosto soveltuu sellaisenaan myös kirjapainolle, nuottikirjan tekoa varten. Halutessasi saat lisäksi myös nuotinnusohjelmasta tulostetun MusicXML-tiedoston esimerkiksi toiseen nuotinnusohjelmaan tai MIDI-sekvensseriin siirtoa varten. Näiden ohella Jukan Sävelellä on valmiudet myös verkotettujen tiedostopalveluiden käyttöön (DropBox tai vastaava). Niistä suuretkin tiedostot latautuvat edelleen asiakkaalle joustavasti, ilman sähköpostitiedostojen kokorajoitteita.

Nuotinnustöissä on aina yhden uusinnan TAKUU: jos valmiissa nuotissa on virheitä, ne korjataan ilmaiseksi (yhden kerran).

 

ÄÄNITYSTYÖT

Jukan Sävelen äänituotanto on aina saman hintaista siitä riippumatta, tapahtuuko se Savolan kiinteissä studiotiloissa vai kannettavalla kalustolla jossain muualla. Tämä hinnoittelu perustuu suoraan Teatteri- ja mediatyöntekijät TEME Ry:n ammattiäänittäjien palkkataulukkoon vuodelta 2018. Jukan Sävelen työn hinnoittelu (35 euroa/tunti) on käytännön keskiarvo vanhempien äänittäjien palkkaryhmien 3 ja 4 tuntipohjaisen työn palkoista. Molemmat ylimmät palkkaryhmät 3 ja 4 tarkoittavat taiteellisesti ja teknisesti kokonaisvastuullista, kokeneen ammattiäänittäjän työpalkkaa. Kyseinen palkkataulukko on myös kokonaisuudessaan luettavissa suoraan TEME:n verkkosivustolta osoitteessa https://www.teme.fi/fi/tyoelama-ja-toimeentulo/palkat/elokuvapalkat/

KOKOPÄIVÄLASKUTUS (8 tuntia työtä):

280 euroa 

Hintaan SISÄLTYVÄT kaikki kuljetus-, pystytys- ja äänitystyöt sekä asiakkaalle myöhemmin, laskua vastaan, annettavat demo- ja mastertallenteet (levyvalmiit WAV-audiotiedostot sekä yksi CD-kuuntelulevy arviointia varten). Mitään muita kuluja (veroja yms) ei asiakkaalle tule. Yksi laskutettava 8 tunnin jakso voi olla joko yhtenäinen työrupeama (kokonainen 8 tunnin päivä) tai se voi olla jaettu osiin eri tavoin (esim. 2 tuntia päivässä 4 päivän ajan).

Jos asiakas haluaa omalle laulu- tai soitinsoololleen ennalta tehdyn soitintaustan tiettyyn sävellajiin ja tiettyyn musiikkityyliin, Jukan Sävel tekee halutut orkesteritaustat moniraitatekniikalla SAMAAN HINTAAN; taustojen teosta tai siihen kuluneesta työajasta ei siis veloiteta mitään, vaan asiakas maksaa ainoastaan käyttämänsä studiotunnit (laulatus ja soitto sekä loppumiksaus). Asiakas saa halutessaan olla läsnä miksauksessa, mutta hänen ei tarvitse tulla siihen mukaan, ellei halua.

Kaikkiin Jukan Sävelen miksaustöihin kuuluu myös LAATUTAKUU: jos asiakas haluaa tehdä joitakin muutoksia ensimmäiseen valmiiseen stereomiksaukseen, se tehdään ohjeiden mukaisesti ilmaiseksi uudestaan YHDEN KERRAN. Mahdollisen kolmannen miksauksen ja sitä seuraavien ylimääräisten jälkitöiden studiotunnit siis kuitenkin veloitetaan asiakkaalta. 

PUOLIPÄIVÄLASKUTUS (4 tuntia työtä):

140 euroa 

Puoli päivää on Jukan Sävelen pienin mahdollinen kokonaislaskutusjakso.

Mitään muita kuluja (veroja yms) ei tule tämän hinnan lisäksi.

VALMIIT CD-LEVYT 6 euroa kappale:                 

 300 euroa = 50 kpl valmiita levyjä

 600 euroa = 100 kpl valmiita levyjä

Hintaan SISÄLTYVÄT kaikkien levyjen kansipainatus (levyn pintaan), muovikotelot sekä kotelon sisään tulevat paperikannet. Asiakas saa itse vapaasti valita levyn nimen, kuva-aiheen, tekstityypin ja värit. Kuvan painamiseen voidaan käyttää asiakkaa omaa paperivalokuvaa tai sähköistä kuvatiedostoa (mikä tahansa tiedostomuoto sopii). Sisäkanteen mahtuvat hyvin esim. musiikkikappaleiden nimet ja kestot. Kansipaperi voi olla joko kaksi- tai nelisivuinen (= yksi yhtenäinen kansilehti tai kahteen osaan taitettu kansilehti).

Jukan Sävelen CD-levyt tehdään käsityönä yksi kerrallaan. Käsityön suuresta osuudesta johtuen niiden kappalehinta on jonkin verran korkeampi kuin varsinaisissa automatisoiduissa CD-monistamoissa (joista monet eivät kuitenkaan edes suostu tekemään hyvin pieniä, muutaman kymmenen kappaleen levyeriä).


TUOTANTOESIMERKKI 1

KOKONAISEN MUSIIKKI-CD:N TUOTANTO (50 kpl valmiita levyjä):

Yksi kokonainen äänityspäivä (8 - 12 musiikkiesityksen taltiointi asiakkaan toivomassa paikassa): 280 euroa.

Yksi kokonainen miksauspäivä studiossa(moniraitatallenteen yhdistäminen lopulliseksi stereoksi): 280 euroa.  Halutessaan asiakas on aina tervetullut miksaukseen mukaan. Lopullinen miksaus annetaan asiakkaan hyväksyttäväksi ennen levyjen valmistusta. Jos asiakas myöhemmin haluaa miksaukseen jonkin muutoksen, hintaan sisältyy myös YKSI ilmainen uusinta (sitä seuraavat laskutetaan).

Levyt asiakkaalle toimitettuina (50 kpl koteloineen): 300 euroa.

KOKO CD-HANKKEEN LOPULLINEN YHTEISHINTA: 860 euroa.

Asiakas voi halutessaan myöhemminkin tilata lisää samanlaisia levyjä samaan 5 euron kappalehintaan. Jukan Sävel säilyttää valmiit musiikki- ja kansipainotiedostot ainakin muutamien vuosien ajan äänityksen jälkeen.


Tämän lisäksi Jukan Sävel hoitaa asiakkaan puolesta ILMAISEKSI talluslupahakemuksen täyttämisen Teostolle (se tarvitaan silloin, kun levyllä on jonkun muun säveltämää, tekijänoikeuden alaista musiikkia). Tällöin asiakas maksaa AINOASTAAN Teoston määräämän tallennuslupamaksun (esimerkiksi 12 kaupallista iskelmää sisältävässä CD:ssä tallennuslupamaksu on yhteensä vain muutamia kymmeniä euroja koko levyn osalta).

Tämä varsin kohtuullinen lupamaksutaso kuitenkin edellyttää sitä, että tiettyyn musiikkikappaleeseen saadaan tehdä pelkästään UUSI SOITINNUS (esimerkiksi piano-osuudet voidaan soittaa hanurilla jne). Silloin kappale on kuitenkin muuten esitettävä sellaisenaan (esimerkiksi laulun sanoja, kappaleen osia tai niiden rakennetta ei saa muuttaa). Sen sijaan silloin, kun olemassa olevaanm sävellykseen tehdään aivan UUSI SOVITUS (sävelletään esim. kokonaan uusi alkusoitto tms), työ on jo kalliimpaa ja vaatii lisäksi Teostolta erillisen SOVITUSLUVAN (jota kaikkeen musiikkiin ei edes saa).


TUOTANTOESIMERKKI 2

VIDEOTALLENTEEN (DVD) TUOTANTO (5 kpl valmiita levyjä):

Yksi puolikas kuvauspäivä (esimerkiksi häät, hautajaiset, syntymäpäivät jne) 2-3 kameralla ja 2-8 mikrofonilla: 140 euroa.

Yksi kokonainen editointipäivä studiossa(video- ja audiotallenteiden yhdistäminen lopulliseksi kuvalevyksi): 280 euroa. 

Asiakas saa niin halutessaan vaikuttaa levyjen pintapainatukseen ja kansiteksteihin.

5 kpl DVD-levyjä koteloituina (6 euroa kappale): 30 euroa.

KOKO DVD-HANKKEEN YHTEISHINTA: 450 euroa.


Jukan Sävel palvelee musiikki-, nuotinnus- ja äänitysasioissa nopeasti, joustavasti ja kohteliaasti.

Sinun oman, tärkeän työsi hyvän lopputuloksen takeena ovat Jukan laadukkaat laitteet, kymmenien vuosien mittainen ammattikokemus, musiikillinen laaja-alaisuus sekä asiakasta kunnioittava asenne.